ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ ΙΚΕ

ADVANCE COATING TECHNOLOGY

  • ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ ΙΚΕ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 30.000 €
  • ΑΡ. ΓΕΜΗ: 139339205000
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 17o χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ:
 • Α. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 9.000€
 • Β. ALESIA BLIN του ALEXANDER, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΨΟΥΣ 21.000€
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΟ ΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΓΓEΛΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ